post image

Podaci o tvrtci

Trgovačko društvo in time d.o.o. upisano je u registar Trgovačkog suda Zagreb 1991 pod MBS 08002828.
Temeljni kapital: 20. 000.00 kuna u novcu.
Članovi uprave Slavko Jagar, Jasminko Jagar

Matični broj 03808629
OIB 18458216879

Žiro račun RBA 2484008-1102611054 IBAN 8824840081102611054
Žiro račun ERSTE 2402006-1100092490 IBAN 1424020061100092490
Žiro račun HPB 2390001-1100013130 IBAN 3323900011100013130