post image

CARINSKO POSREDOVANJE

CJENIK CARINSKOG POSREDOVANJA

VRIJEDI OD 01.05.2019.

VRIJEDNOST ROBE USLUGA
POSREDOVANJE UVOZ:
do       150,00  EUR 150,00 KN  
do       300,00  EUR 200,00 KN  
do       500,00  EUR 250,00 KN  
do    1.000,00  EUR 300,00  KN 
do    1.500,00  EUR 350,00  KN 
do    2.000,00  EUR 400,00  KN 
do    3.000,00  EUR 450,00  KN 
do    5.000,00  EUR 500,00  KN 
do    7.000,00  EUR 550,00   KN
do  10.000,00  EUR 600,00KN
od  10.000,01  EUR 0,8%
   
Manipulacija robe 50,00 KN
Izjava, Molbe 100,00 KN 
Posredovanje PU/PI/VP/UP 2.000,00 KN
Zahtjev za sanitarni pregled 200,00 KN  
Zahtjev za fitosanitarni pregled 200,00 KN 
Zahtjev za veterinarski pregled 200,00 KN 
Obrazac za završetak postupka 300,00 KN
Provoz 320,00 KN
   
POSREDOVANJE IZVOZ:  
In time zbirni izvoz 250,00 KN
Ostali izvozi 350,00 KN


U cijenu usluge carinskog posredovanja pri carinjenju uključeno je 3 naimenovanja.

Svako dodatno naimenovanje naplaćuje se 7,50 kuna.

Za svaki zavisni posao naplaćuju se upravne pristojbe u visini propisanoj ZOUP-om ( NN 115/16 ), skladišni troškovi, tržni i sanitarni inspektorat, plaćeni troškovi ( iskup papira, tovarnih listova i sl. ) te carinske pristojbe prema CZ I CT.

Za svaku deklaraciju gdje postoji plaćanje carinskih pristojbi (Carina + PDV), te za provoz, naplaćuje se korištenje carinske garancije u visini 1 % od iznosa carinskih pristojbi minimalno 50,00 kuna.
Za sve ostale deklaracije gdje se koristi carinska garancija In Time-a (PU/PI/VP/UP) naplaćuje se korištenje carinske garancije u visini 1% od iznosa vrijednosti robe.


Na posredovanje u izvozu ne obračunava se PDV.
Na iznos usluge i carinske garancije obračunava se PDV.