post image

CARINSKO POSREDOVANJE

CJENIK CARINSKOG POSREDOVANJA

VRIJEDI OD 01.07.2017.

VRIJEDNOST ROBE USLUGA
POSREDOVANJE UVOZ:
do 150,00 EUR 150.00 KN
do 300,00 EUR 200.00 KN
do 500,00 EUR 250.00 KN
do 1.000,00 EUR 300.00 KN
do 1.500,00 EUR 350.00 KN
do 2.000,00 EUR 400.00 KN
do 3.000,00 EUR 450.00 KN
do 5.000,00 EUR 500.00 KN
do 7.500,00 EUR 550.00 KN
od 7.500,01 EUR 0,80%   KN
Izjava, Molbe
100.00 KN
Posredovanje PU/PI/VP/UP – Kontrolno mjesto In time 500.00 KN
Posredovanje PU/PI/VP/UP – Vanjske ispostave 700.00 KN
Obrazac za završetak postupka 300.00 KN
Provoz 250.00 KN
POSREDOVANJE IZVOZ:
IN TIME ZBIRNI IZVOZ 250.00 KN
OSTALI IZVOZI 350.00 KN

Za svaki zavisni posao naplačuju se upravne pristojbe u visini propisanoj ZOUP-om (NN 115/16), skladišni troškovi, tržni i sanitarni inspektorat, plaćeni troškovi (iskup paipra, tovarnih listova i sl.) te carinske pristojbe prema CZ I CT.
Za svaku deklaraciju gdje postoji plaćanje carinskih pristojbi (Carina + PDV), te za provoz, naplačuje se korištenje carinske garancije u visini 1 % od iznosa carinskih pristojbi. Za sve ostale deklaracije gdje se koristi carinska garancija In time-a (PU/PI/VP/UP)
naplaćuje se korištenje carinske garancije u visini 1% od iznosa vrijednosti robe.

 

Na iznos usluge i carinske garancije obračunava se PDV.

Na posredovanje u izvozu ne obračunava se PDV.