post image

Carinsko posredovanje

In Time je jedna od vodećih otpremničkih kuća u Hrvatskoj

čiji se carinski deklaranti brinu da Vaša pošiljka bude uredno i na vrijeme ocarinjena. CI Zračna luka Zagreb – CS IN TIME, kapacitetima i lokacijom omogućava ubrzani postupak carinjenja i dostave ocarinjenih pošiljaka. Uz vlastito carinsko skladište, carinjenja dodatno vršimo na svim carinskim ispostavama u gradu Zagrebu. Potpisivanjem ugovora o poslovnoj suradnji, skratiti će te postupak carinjenja Vaše pošiljke.

 

Maksimalna cijena usluge iznosi 2.000,00 kn. U cijenu usluge posredovanja pri carinjenju uključeno je do tri (3) naimenovanja. Svako dodatno naimenovanje naplaćuje se 10,00 kn.

Za svaki zavisni posao naplaćuju se upravne pristojbe u visini propisanoj ZOUP-om (nn 8/16), skladišni troškovi, tržni i sanitarni inspektorat, plaćeni troškovi (iskup papira, tovarnih listova i sl.) te carinske pristojbe prema CZ i CT.

 

Za svaku deklaraciju gdje postoji plaćanje carinskih pristojbi (carina + pdv), te za provoz, naplaćuje se korištenje carinske garancije u visini 1% od iznosa carinskih pristojbi. Za sve ostale deklaracije gdje se koristi carinska garancija In-Time – a (PU/PI/VP/UP) naplaćuje se korištenje carinske garancije u visini 0,3% od iznosa vrijednosti robe.

 

Na iznos usluge i carinske garancije obračunava se pdv, dok se na posredovanje u izvozu PDV ne obračunava.