post image

Carinsko posredovanje

Promjene cijena usluga carinskog posredovanja

Obavještavamo vas da se s danom 08.04.2019. primjenjuju nove cijene usluga carinskog posredovanja.

 

Cjenik carinskog posredovanja